Το παιδαγωγικό πρόγραμμα που εφαρμόζουμε στηρίζεται στις σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές αντιλήψεις για την προσχολική ηλικία. Για την επίτευξη των στόχων μας οργανώνουμε δραστηριότητες που τα παιδιά εμπλέκονται συναισθηματικά αναπτύσσοντας την προσωπικότητά τους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Καλλιεργούμε και αναπτύσσουμε την παρατηρητικότητα, τη φαντασία, τη μνήμη ενισχύοντας την νοητική εξέλιξη του παιδιού.
  • Βοηθάμε τα παιδιά να γνωρίσουν το σώμα τους, να αναπτύξουν την αυτοπειθαρχία και τον συντονισμό των κινήσεών τους, να αποκτήσουν ρυθμό και αρμονία κινήσεων – mini sports (mini tennis, mini basket, tae kwon do, ρυθμική γυμναστική).
  • Με το κουκλοθέατρο, το θεατρικό παιχνίδι, τα εικαστικά και τη μουσική αγωγή τα παιδιά καλλιεργούν τις εκφραστικές και δημιουργικές τους ικανότητες και αναπτύσουν την αισθητική τους κρίση.
  • Με τη βοήθεια κατάλληλων ασκήσεων επιτυγχάνουμε τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου του παιδιού, την απόκτηση ευχέρειας και σαφήνειας στην ομιλία του, την εισαγωγή του στις βασικές μαθηματικές έννοιες και στη διαδικασία γραφής και ανάγνωσης.
  • Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την αγγλική γλώσσα μέσα από τραγούδια και παιχνίδια έχοντας σκοπό την εξοικίωσή τους με μια γλώσσα διαφορετική από την μητρική τους.
  • Με εκπαιδευτικές επισκέψεις σε πολιτιστικά κέντρα, μουσεία και πάρκα, τα παιδιά εμπλουτίζουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο και το φυσικό περιβάλλον.