Για εσάς τους γονείς υπάρχουν ειδικά συμβουλευτικά σεμινάρια με την ψυχολόγο μας σε επίπεδο ομάδας γονέων, με σκοπό την ενημέρωσή σας σε βασικά θέματα συνεργασίας με το παιδί.

Η επικοινωνία με τους γονείς γίνεται μέσω καθημερινής γραπτής ενημέρωσης.

Επίσης, πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις των γονέων με το εκπαιδευτικό μας προσωπικό για την εξέλιξη σε μαθησιακό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο του παιδιού σας για κάθε εκπαιδευτικό κύκλο ή συχνότερα για όσους γονείς το επιθυμούν.